Monday, February 26, 2024

Latest Posts

ΕΤΕ: Ψηφιοποίηση και στήριξη μικρομεσαίων οι 2 στόχοι της

Εμφαση στη χρηματοδότηση και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής οικονομίας και έχουν αναλογικά ως κλάδος τις χαμηλότερες χορηγήσεις από το τραπεζικό σύστημα, δίνει η Εθνική Τράπεζα παράλληλα με την ψηφιοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών της.

Η τράπεζα θέτει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μέσω χρηματοδοτήσεων και συμβουλευτικής καθοδήγησης για την υλοποίηση έργων πράσινης ανάπτυξης, ψηφιακού μετασχηματισμού, καινοτομίας και εξωστρέφειας, προετοιμάζοντας έτσι την επόμενη ημέρα των επιχειρήσεων.

Η στρατηγική της ΕΤΕ παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του Business Banking Forum, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μελά και έχει αποδώσει 1,5 δισ. ευρώ νέα κεφάλαια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις την τελευταία τριετία, αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς νέων επιχειρηματικών χρηματοδοτήσεων της τράπεζας σε 26% σε ετήσια βάση το 2022 και 30% από την αρχή του 2023 μέχρι σήμερα.

Κατά την τοποθέτησή του στην ημερίδα ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, υποστήριξε ότι «η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε μία σπάνια θετική συγκυρία, καθώς αναπτύσσεται με ισχυρούς ρυθμούς, γίνεται περισσότερο ανταγωνιστική και εξωστρεφής, ενώ ξένα κεφάλαια κοιτάζουν τη χώρα με ενδιαφέρον». Ο κ. Μυλωνάς επισήμανε τα σημαντικά βήματα προόδου που έχουν σημειώσει τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ αναφέρθηκε στις εντυπωσιακές επενδύσεις που έχουν πραγματοποιήσει στην τεχνολογία, οι οποίες συμβάλλουν στην εξωστρέφεια και την ανάπτυξη. Με βάση τα στοιχεία έρευνας της ΕΤΕ:

• Το 54% του τομέα εκτιμά αύξηση πωλήσεων το 2023 και 59% για την επόμενη τριετία (έναντι 46% του τομέα με ανοδικές πωλήσεις την προηγούμενη τριετία).

• Τα στοιχεία αβεβαιότητας αφορούν κυρίως το κόστος ενέργειας και πρώτων υλών (με 63%-65% του τομέα να δηλώνει υψηλή επίδραση) και σε δεύτερο βαθμό τη δυσκολία εύρεσης προσωπικού και την αδύναμη ζήτηση (46% και 43% αντίστοιχα)

• Παρά τις πιέσεις της συγκυρίας, η χρηματοοικονομική υγεία των επιχειρήσεων παρουσιάζει σημάδια υψηλής ανθεκτικότητας, αφού το ποσοστό των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας μειώθηκε σε 8% του τομέα, από 10% το προηγούμενο εξάμηνο.

Να σημειωθεί ότι στη χώρα μας λειτουργούν περίπου 865.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους, οι οποίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αύξηση του ΑΕΠ, της απασχόλησης και ευρύτερα στην υγιή διάρθρωση της οικονομίας, καθώς αντιπροσωπεύουν περίπου το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων, απασχολούν περίπου το 55% των εργαζομένων της χώρας και συνεισφέρουν περίπου στο 38% της προστιθέμενης αξίας. Αν και σε αριθμό υπερτερούν οι ατομικές επιχειρήσεις (80%), το μεγαλύτερο μερίδιο του κύκλου εργασιών (της τάξης του 60%) παράγεται από εταιρείες διάφορων νομικών μορφών (Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ κτλ.)

Στην ίδια ημερίδα η γενική διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας Χριστίνα Θεοφιλίδη τόνισε ότι η στρατηγική της ΕΤΕ «συνδυάζει το ανθρώπινο πρόσωπο με την τεχνολογική πρωτοπορία», επισημαίνοντας ότι «η τράπεζα επενδύει σημαντικούς πόρους για την ανάδειξη και στήριξη της καινοτόμου και νεοφυούς επιχειρηματικότητας και δημιουργεί οικοσυστήματα με συνεργασίες και συνέργειες, με στόχο την καλύτερη και αμεσότερη πρόσβαση στην αγορά». Στη βάση αυτή έχει οργανώσει πανελλαδικά ένα δίκτυο συμβούλων για να παρέχουν συμβουλές για τα προγράμματα χρηματοδοτήσεων των ΜμΕ και λύσεις για τις ανάγκες τους. «Συνεργαζόμαστε με 200.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανατεθειμένες σε 450 επαγγελματικούς συμβούλους ανά την Ελλάδα, προσφέροντας ποιοτική εξυπηρέτηση και απλές διαδικασίες», τόνισε η κ. Θεοφιλίδη.

Παράλληλα, η τράπεζα έχει προχωρήσει σε ειδικά προϊόντα και ψηφιακές υπηρεσίες για την εύκολη και ταχύτερη εξυπηρέτησή τους και έχει πετύχει με πρωτοπόρες εταιρείες της πληροφορικής συμφωνίες, με άξονα τη στήριξη και την περαιτέρω συνεργασία της ΕΤΕ με τις ΜμΕ. Στο μέτωπο του ψηφιακού μετασχηματισμού της, η Εθνική Τράπεζα κατατάσσεται πρώτη μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και μέσα στις 20 καλύτερες τράπεζες παγκοσμίως ως προς τις δυνατότητες που προσφέρει το digital banking.

Latest Posts

Διαβάστε ακόμη

STAY IN TOUCH

Για ενημέρωση με όλες τις τελευταίες ειδήσεις και ειδικές ανακοινώσεις.

Συμπληρώστε το email σας.

STAY IN TOUCH