Παρασκευή, 5 Μαρτίου, 2021

Latest Posts

Δήμος Αθηναίων: Ημερήσια διάταξη Δημοτικού Συμβουλίου για Δευτέρα 18/1

Πρόσκληση έστειλε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων κ. Χρήστος Τεντόμας, προς τα μέλη για να συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης στην 1η συνεδρίαση του έτους, προκειμένου να συζητήσουν θέματα που απασχολούν τον Δήμο.

Συγκεκριμένα η πρόσκληση:

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης στην 1η Συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις από 11-3-2020 και 30-03-2020 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α΄55) και με τις με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ:
6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 77233/13-11-2020 ( ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 16:00 για τη λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Έγκριση της 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Αθηναίων έτους 2021 (Σχετική η υπ` αριθμ. 1/21 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής) (Εκτελεστική Επιτροπή – Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού Ανθεκτικότητας Καινοτομίας και Τεκμηρίωσης) (Σχετ. Γεν Πρωτ. 10151-21)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

2. Έγκριση λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής το καλοκαίρι 2021, με τη συμμετοχή παιδιών και ατόμων τρίτης ηλικίας ( (Σχετική είναι η υπ’ αριθμ.51/2021 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Διά Βίου Μάθησης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 10429-21)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ Α ΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

3. Έγκριση γνωμοδότησης για α) την ίδρυση Γ΄ Λυκειακής τάξης τουΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και β) τη προσθήκη ειδικοτήτων σε ΕΠΑΛ του Δήμου Αθηναίων (Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 288522-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ

4. Έγκριση των όρων δόμησης και προστασίας των υπό στοιχεία ΠΟΛ.Β/6Ζ, Γ/11/42, Γ/11/68, Γ/11/325, Γ/11/196 οικογενειακών τάφων του Α΄ Κοιμητηρίου (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 288570-20)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΛ. ΣΚΙΑΔΑΣ

5. Έγκριση της αποδοχής δέκα (10) σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στο Δήμο Αθηναίων κατά το έτος 2021 και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών σε διάφορες Υπηρεσίες του Δήμου (Δ/νση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού) (Σχετ. Γεν. Πρωτ.
5180-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

6. Έγκριση της αποδοχής είκοσι (20) σπουδαστών Α.Ε.Ι. για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στο Δήμο Αθηναίων κατά το έτος 2021 και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών σε διάφορες Υπηρεσίες του Δήμου (Δ/νση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού) (Σχετ. Γεν. Πρωτ.
5181-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

7. Έγκριση για την τροποποίηση του Β` σκέλους της υπ` αριθμ. 796/19 ΑΔΣ που αφορά “έγκριση Α) του ανοίγματος νέου τραπεζικού λογαριασμού και Β) της τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 481/2019 ΑΔΣ, ως προς τα μέλη της Επιτροπής
Παρακολούθησης και Παραλαβής έργου (ΕΠΠΕ) για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «Συνδυασμένες Υπηρεσίες Υγείας και Συμβουλευτικής για ευάλωτες ομάδες κατοίκων της Αθήνας (Πολυδύναμα)» MIS 5029634” ως προς τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου (Δ/νση Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 6544-21)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ

8. Έγκριση για τη διόρθωση της υπ` αριθμ. 575/20 ΑΔΣ που αφορά ως προς τη διόρθωση του σκέλους Β`, της πρόσληψης δύο ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου και την κατανομή της αμοιβής τους στα έτη 2021 και 2022 (Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 10426-21)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Ν. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

9. Έγκριση για τη συμμετοχή του Δήμου Αθηναίων στη Διαρκή Επιτροπή Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών (COPPEM – Standing Committee for the Euro-Mediterranean partnership of the local and regional authorities). (Αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας &Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 10427-21)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

10. Έγκριση τέλεσης πάγιων εθνικών ή τοπικών εορτών ή άλλων πολιτιστικών, μορφωτικών, ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και συνεδρίων του Δήμου Αθηναίων το 2021. (Αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 10462-21)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΩ

Latest Posts

Διαβάστε ακόμη

STAY IN TOUCH

Για ενημέρωση με όλες τις τελευταίες ειδήσεις και ειδικές ανακοινώσεις.

Συμπληρώστε το email σας.

STAY IN TOUCH